ESP  |  CAT

ASSESSORIA ECONOMICA I JURIDICA GIL, s'adreça tant a particulars com a empreses. Està especialitzada dins l'àmbit jurídic principalment en litigis relacionats amb el Dret Mercantil, el Dret Tributari i el Dret Penal Econòmic i, dins l'àmbit econòmic, en l'anàlisi de les inversions, i el finançament de les mateixes, i en la reclamació per errors i clàusules abusives. 

 

* Dins l'àmbit jurídic, atén,  negociant primer o litigant després si no hi ha més remei,els seus drets i interessos

- en les seves disputes mercantils el protegeix i evita la seva indefensió.

- en les seves conteses tributàries amb la Hisenda Pública per qüestions fiscals reclamant el que li pertoca.

- en les seves qüestions de tipus penal-econòmic interposant, o responent querelles, segons s'escaigui.

 

* Dins l'àmbit econòmic analitza les seves necessitats financeres i l'orienta en l'obtenció dels recursos,  alhora que el defensa d'errades i clàusules abusives.

  

ES RECOMANA CONSULTAR SEMPRE A PROFESSIONALS ESPECIALITZATS INDEPENDENTS ABANS DE PRENDRE QUALSEVOL DECISIÓ ECONÒMICA IMPORTANT

 

           1er NEGOCIACIÓ  -  2on MEDIACIÓ  - 3er LITIGI

 

'ASSESSORIA GIL' i 'ASSESSORIA ECONOMICA I JURIDICA GIL' són noms comercials registrats en règim d'exclusivitat a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques amb els números 306.878 i 306.875 respectivament.

Ver el perfil de Pedro Gil Vila en LinkedIn Ver el perfil de Pedro Gil Vila