ESP  |  CAT
Àrea Econòmica
Àrea Jurídica

ASSESSORIA ECONOMICA I JURIDICA GIL en l'àmbit de les finances està especialitzada en

  

 CONCILIACIÓ

MEDIACIÓ CIVIL I MERCANTIL

MEDIACIÓ  I ADMINISTRACIÓ CONCURSAL

ARBITRATGE,  JURÍDIC I D'EQUITAT

ANÀLISI D'OPERACIONS DE FINANÇAMENT

ANÀLISI D'OPERACIONS D'INVERSIÓ

ANÀLISI DE PLANS DE NEGOCI

ANÀLISI DE PRODUCTES BANCARIS

PLANIFICACIÓ ECONÒMICA-FINANCERA

REFINANÇAMENTS I RESTRUCTURACIONS     

 

                           

 

 

'ASSESSORIA GIL' i 'ASSESSORIA ECONOMICA I JURIDICA GIL' són noms comercials registrats en règim d'exclusivitat a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques amb els números 306.878 i 306.875 respectivament.

Ver el perfil de Pedro Gil Vila en LinkedIn Ver el perfil de Pedro Gil Vila